Devoties

In de PE worden een aantal heiligen in het bijzonder aanbeden. Bepaalde gebruiken en volksdevoties beschrijven we hieronder.

Drag your image here

heilige Nicolaas van Tolentijn (Sint-Pieter Tielt en Schuiferskapelle)

Het boeiende leven van Nicolaas van Tolentijn:

Drag your image here

De heilige Sylvana (Sint-Pieter Tielt)

Silvana is een heilige uit de Romeinse catacomben in de tweede of derde eeuw. Als jong meisje geraakt zij in de ban van het christendom, dat toen een verboden godsdienst was. Zonder medeweten van haar vader, een vooraanstaande Romein, maar met de stilzwijgende goedkeuring van haar moeder, bekeert Silvana zich tot de nieuwe godsdienst. Haar vader heeft voor haar een aanstaande echtgenoot gevonden die van haar stand is, maar Silvana weigert te trouwen en wil als maagd haar leven helemaal aan Jezus Christus wijden. Haar vader probeert zijn dochter te overtuigen om deze gevaarlijke ‘secte’ te verlaten, maar hij slaagt niet in zijn opzet. Hij moet zijn onmacht erkennen en levert zijn dochter over aan de Romeinse overheden die haar opsluiten, folteren en voor de leeuwen gooien, maar Silvana geeft niet toe. Haar enige steun en troost is het heilig sacrament. Ten einde raad snijden de Romeinen haar de keel over. De christenen begraven haar in de catacomben nadat ze haar bloed in een flesje hebben opgevangen. Haar naam wordt op haar graf gebeiteld. Silvana wordt de heilige Silvana, maagd en martelares.

Tussen 1805 en 1831 wordt het lichaam van Silvana ontgraven. Tot in 1922 worden de beenderen en het flesje bloed bewaard in het klooster van de Arme Claren van San Severino. Het is daar dat de pater passionist Marino de Gesù de relikwieën komt halen om ze voorlopig, gedurende enkele jaren, in zijn klooster, te bewaren.

In 1925 schenkt pater Silvio, Algemeen Overste van de passionisten, de relikwieën aan het Tieltse klooster. De officiële feestdag van de heilige Silvana is 9 juni, de dag waarop haar bloed in Tielt is aangekomen. Op 1 oktober 1926 bekrachtigde de bisschop van Brugge die datum. Sinds die datum wordt de heilige in Tielt vereerd en gebeurden er ook genezingen. In 1987 werd de ‘simulata’ (of pop die de relikwieën bevat) helemaal gerestaureerd.

Drag your image here

De heilige Godelieve (Onze-Lieve-Vrouw Pittem)

Godelievedevotie

De Godelievedevotie is al langer Pittems goed. Daarvan vormde een relikwie van die Vlaamse heilige de basis. De bisschop gaf die aan de kerk in 1676. Kermis en ommegang gingen samen en die eerste viering had plaats op Godelieves naamdag 6 juli 1677. De pelgrims kwamen toen ‘dienen’ in Pittem tegen oog- en keelziekten. Nu nog worden de kapelletjes rond de kerk bezocht tijdens de kermisweken. Dat ging ook gepaard met een processie, afgeschaft in 1807, terug in ere hersteld van 1939 tot 1962. Medepastoor Thienpondt haalde de processie uit het archief, samen met een Godelieve-evocatie in 1980 en dat verhaal duurde zeven jaar.

Reliek

Zo heeft Pittem sinds 1676 haar Godelievedevotie en –ommegang. Veel pelgrims van Pittem en daarbuiten roepen de Heilige Godelieve aan bij oog- en keelziekten. Maar de heilige wordt ook aanbeden voor eenheid in het huwelijk en vrede in het gezin, en dat is minder bekend. Van die verjaardag (6 juli of inkomdag) hangt ook het verloop van de kermis af. Zotte Maandag is dan altijd de tweede maandag na de inkomdag.

Ommegang

Op 6 juli begint de vijftiendaagse ter ere van Godelieve. Zowel binnen als buiten de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn basreliëfs, een gekleed beeld, kapelletjes en een reliek stille getuigen van diepchristelijk geloof.

De bakermat van de Godelieveverering is uiteraard Gistel maar in Pittem begon de Godelievedevotie in 1676 toen de gemeente een grote relikwie kreeg van bisschop De Baillencourt van Brugge.

Hij schonk de relikwie om de bedevaarders die niet de kans of mogelijkheid hadden om in Gistel te geraken, toe te laten in Pittem Godelieve te vereren. Zo is de devotie hier al meer dan 339 jaar oud. De grote reliek verhuisde even naar Gistel tijdens het eeuwfeest van de Abdij Ten Putte maar is nu terug thuis.

Zowel binnen als buiten de Pittemse hoofdkerk herinneren vele zaken aan de Godelievedevotie in de gemeente. Binnenin vinden we het geklede beeld van de heilige vóór haar altaar en het brandvenster met haar afbeelding. Het beeld zelf is omgeven door een houten opzetstuk uit de 17de eeuw. Verder is er nog de vlag van de heilige en vooral de acht bas-reliëfs die haar leven weergeven. Ze zijn afkomstig uit het kasteel De Blankaert in Woumen.

Buiten kan de Godelievebedevaarder de ommegang rond de kerk maken langs de zeven kapelletjes die eveneens stille getuigen van haar leven zijn.

Na 100 jaar waren de kapellen dringend aan restauratie toe: het betrof zowel de buitenschil als de binnentaferelen. Het metselwerk moest gereinigd en hersteld worden, de dakbedekking en bebording diende hersteld en de binnentaferelen moesten opnieuw geschilderd. En dit allemaal zo authentiek mogelijk.

Drag your image here

De Heilige broeder Mutien-Marie (Sint-Martinus Aarsele)

Broeder Mutien-Marie werd op 20 maart 1841 in een eenvoudig gezin geboren als Louis-Joseph Wiaux. Op vijftienjarige leeftijd trad hij in bij de Broeders van de Christelijke scholen, en kreeg hij de naam Marie-Mutien. Hij werd naar het college in Malonne gestuurd om daar les te geven, maar daarin voelde hij zich niet thuis. Zijn oversten lieten hem vervolgens eenvoudige klusjes opknappen: hulpleraar tekenen en muziek, klokkenluider, lid van het schoolorkest, surveillant in het holst van de nacht. Vijftig jaar lang heeft hij dit gedaan. In 1977 werd hij zalig en in 1989 heilig verklaard. Paus Johannes-Paulus II zei bij deze gelegenheid: 'In hem herkennen wij een van die kleinen die zo kostbaar zijn in de ogen Heer dat hij ze in zijn Koninkrijk op de eerste plaats zet.  Hij is de eerste nationale heilige van België.

Drag your image here

De Poelberggrot

In 1938 werd de rustige stilte op de Poelberg onderbroken door een ongewoon gebeuren. Dankzij de Zusters van het Geloof werd er een Lourdesgrot gebouwd. De schoolkinderen onder het gezag van zuster Alphonsine (Clotilde Verstraete, °01/11/1887 - † 13/02/1976), ook wel de burgemeester van de Poelberg genoemd, hielpen de stenen één voor één naar boven dragen. Sindsdien is dit een heilig plaatsje waar allerhande mensen de stilte komen opzoeken om even bij Onze-Lieve-Vrouw te zijn.

In 2013 werd het 75-jarig bestaan gevierd met een processie en een plechtig lof. Hiervoor staken de Poelbergnaren de handen in elkaar en kleedden ze de Poelberg aan zoals in 1938.

In 2018 zal dit opnieuw gebeuren.