14/07/2017

Bedevaart naar lisieux 2017

In Kerk en Leven van 28 juni laatstleden schreef diaken Chris Nemegheer onder de titel ‘Samen onderweg!’ een aankondiging van de bedevaart naar Lisieux en de reis door Normandië van 10 tot en met 14 juli. Als gelukkige deelnemer waagt zich ondergetekende aan een beknopt verslag.

 

Maandag 10 juli om 6 uur vertrokken we met 57 bedevaarders vanuit Tielt richting Frankrijk. Via Picardië bereikten we het aan de Seine gelegen Rouen, de hoofdstad van Normandië. Daar werden we herinnerd aan de honderdjarige oorlog (1338-1453) tussen Engeland en Frankrijk met daarin de figuur van Jeanne d’Arc. In 1425 hoorde het uit Domrémy afkomstige eenvoudig boerenmeisje blijkbaar hemelse stemmen die haar aanspoorden om Frankrijk te bevrijden. Nadat zij in 1429 voor Karel VII de stad Orléans op de Engelsen had veroverd en hem tot koning liet kronen in Reims viel zij na een mislukte poging om Parijs in te nemen tenslotte in handen van de Bourgondiërs die haar aan hun Engelse bondgenoten verkochten. Een partijdige kerkelijke rechtbank veroordeelde haar na een lang proces ter dood. Het heldhaftige meisje van 19 werd in 1431 op de ‘Place du vieux marché’ te Rouen levend verbrand. Pas in 1456 verklaarden rechters het proces van 1431 ongeldig. In 1909 werd Jeanne d’Arc zalig en in 1920 door paus Benedictus XV heilig verklaard. Zij werd een van de nationale heiligen van Frankrijk zoals Theresia van Lisieux die in 1925 heilig verklaard werd. Op de plaats waar men Jeanne d’Arc terechtstelde werd een kerk gebouwd die in de tweede wereldoorlog werd verwoest. Op dat ‘oude marktplein’ bezochten we de herbouwde en van schitterende brandramen voorziene moderne kerk die de vorm heeft van een omgekeerd vikingschip, herinnerend aan de Noormannen en de daarvan afgeleide naam Normandië.

 

Nadat we in Villedieu waren aangekomen bezochten we er op 11 juli de unieke klokkengieterij die onlangs nog 12 klokken goot voor de Notre-Dame van Parijs. Tegen de middag ging de tocht richting Mont Saint-Michel, het ‘wonder van het westen’, een rotseiland met een indrukwekkende abdij die sommigen onder ons na een moeizame beklimming bereikten.

 

Op 13 juli reden we naar Lisieux, na Lourdes de tweede voornaamste bedevaartplaats in Frankrijk, wereldwijd bekend omwille van de heilige Theresia. In de kapel van de Karmel vierden we samen de eucharistie. Daarna werden wij door Ria Augustijns in keurig Nederlands rondgeleid. ‘s Middags waren we te gast in het ‘Accueil’ waar zusters oblaten ons enthousiast opwachtten voor het middagmaal dat zij met een muzikaal tafelgebed omlijstten. Daarna betraden we de woning waar het gezin Martin na de verhuis uit Alençon heeft gewoond en waar Theresia haar roeping vond om karmelietes te worden. We bezochten ook de als bij wonder aan de tweede wereldoorlog ontsnapte basiliek met haar prachtige bijbelse muurschilderingen. In de koepel van het hoofdkoor staat Christus wiens mantel Onze Lieve Vrouw en de heilige Theresia wijd openhouden.

 

Donderdag 13 juli brachten we een bezoek aan de ‘Pointe du Hoc’, met de steile rotswanden die amerikaanse Rangers na hun landing en hevige gevechten bedwongen, alsook aan Omaha-beach met ontelbare witte kruisen van amerikaanse gesneuvelden. In Arromanches met zijn kunstmatige haven van de geallieerden kregen we in een 360-gradenfilm een overweldigende indruk van de hopelijk laatste wereldoorlog. Ook op een immens duits kerkhof kwamen wij. Om wat te bekomen besloten we met een bezoek aan een plaatselijke calvadosboer waar we de typische normandische drank mochten proeven.

 

14 juli is in Frankrijk de nationale feestdag. We deden de haven- en kunstenaarsstad Honfleur aan, met de prachtige houten Sint-Catharinakerk. Voldaan stapten we te Tielt tegen 21 uur uit de bus. Dank aan alle deelnemers en trekkers van deze bedevaart, en niet in het minst aan deken Filiep, diaken Chris, onze chauffeur van de Meibloem en Luc Bouckhuyt die ons kundig begeleidde.

 

Joseph Arnout

Terug naar alle galerijen