Sacramenten en Rituelen

Drag your image here

Doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de gemeenschap van Christenen.Als je je kindje laat dopen doe je dat niet zomaar. Je wilt dat je kind de kans krijgt een gelovig mens te worden. Wie zijn kind laat dopen, verbindt zich ertoe om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het kind over God te vertellen, samen te bidden, in contact te brengen met de parochie, regelmatig een viering bij te wonen, in te schrijven voor de sacramentencatechese, het kind godsdienstles te laten volgen…

Meer informatie over het doopsel in de Pastorale Eenheid vind je hier

Drag your image here

Huwelijk

Het huwelijk is meer dan een samenlevingscontract, het is een levenskeuze in liefde voor elkaar. Als gelovigen mogen we daaraan toevoegen: het is een ‘sacrament’, een teken van Gods genade. Je zou kunnen zeggen: het huwelijk is niet alleen een verbond met elkaar, het is ook een verbond met God.In het sacrament van het huwelijk gaan man en vrouw een heilig verbond aan.

Meer informatie vind je hier

Drag your image here

Vormsel

Het woord vormen komt uit het Latijn. Het betekent bevestigen. Als je je laat vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen en Eerste Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor gekozen om jou bij de Rooms-Katholieke Kerk te laten horen. Nu kun jij deze keuze zelf maken.
Het Vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het Doopsel. Bij het Doopsel word je gedoopt met water. Ook word je gezalfd met olie. Tijdens het Vormsel word je ook gezalfd. Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger. Daarom is het anders dan de zalving, die je kreeg, toen je gedoopt werd.

 

Het vormsel en de bijhorende voorbereiding wordt in onze PE in zes kerken georganiseerd:

  • Tielt: Sint-Pieterskerk en Sint-Jozefskerk
  • Pittem-Egem: OLV-kerk en Sint-Germanuskerk
  • Aarsele-Kanegem: Sint-Martinuskerk en Sint-Bavokerk

Meer informatie vind je hier

Drag your image here

Ziekenzalving

Volgens het geloof en de leer van de Katholieke Kerk is de ziekenzalving één van de zeven sacramenten van het Nieuwe Verbond die door Jezus Christus onze Heer zijn ingesteld. Zo lezen we in het evangelie volgens Marcus: “Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.” (6,13) en werd ook aanbevolen en uitdrukkelijk verkondigd in de brief van de apostel
Jakobus: “Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.” (Jak 5, 14-15).

Wie de ziekenzalving thuis wenst te ontvangen neemt contact op met deken Filiep of priester Joseph.

Drag your image here

Uitvaart

Een uitvaart in de kerk kan met eucharistie of gebedsdienst. Deze viering kan binnen de gemeenschap gebeuren of in intieme kring.

In samenspraak met de voorganger wordt deze viering voorbereid.

In de PE nemen de begrafenisondernemers contact op met het secretariaat om alle praktische schikkingen te treffen.

U kan bij de dienst bevolking van de stad ook steeds laten registreren op welke wijze u wenst begraven te worden en met welk ritueel. Het kan belangrijk zijn om bv. te laten registreren dat u een kerkelijke uitvaart wenst.

Voor Tielt

Voor Pittem