Info Huwelijk

Wie wil huwen neemt steeds contact op met het secretariaat van de Pastorale Eenheid om een datum te reserveren in één van de acht kerken.

 

Voor de 'ondertrouw' (alle administratie en pastoraal gesprek omtrent het sacrament) neemt u contact met één van de drie bedienaars van onze Pastorale Eenheid: deken Filiep Callens, pastoor Joseph Arnout of diaken Chris Nemegheer. Ook indien u een eigen voorganger heeft, wordt het huwelijksdossier voorbereid door één van deze drie personen.

 

In onze Pastorale Eenheid bieden we tweemaal per jaar een avond huwelijksvoorbereiding aan. De eerstvolgende keren organiseren we op volgende vrijdagavond (najaar) en zaterdagmiddag (voorjaar):  11/10/2019 (20.00u.) en 15/02/2020 (14.30u.)