Werkgroepen

Op heel verschillende domeinen wordt van de PE verwacht dat zij een toekomstgerichte geloofsgemeenschap opbouwt. Vijf domeinen zorgen voor de opbouw van die gemeenschap:

"Er zijn voor God en zijn mensen, hier en nu" Br. Christian de Chergé

Diaconie / zorg voor mensen

Een pastorale eenheid maakt het mogelijk dat gemeenschappen en gelovigen hun geloof beleven en verdiepen in de diaconie: aandacht en zorg voor mensen die door lijden of miserie getroffen worden, kansarmen en uitgesloten medemensen, zieken en rouwenden… Gelovigen kunnen niet alle noden lenigen maar ze zetten zich, als persoon en als gemeenschap, met daden in voor medemensen dichtbij en veraf. Een pastorale eenheid stelt profetische tekenen (bv. een onthaalhuis voor migranten, een zusterschap met een geloofsgemeenschap in het armere zuiden…) en werkt enthousiast mee met grote campagnes zoals Welzijnszorg, Broederlijk delen, Missio of acties van Kerkwerk multicultureel samenleven e.a. daarbij benut men ook alle kansen om samen te werken met bestaande acties en bewegingen, ook van niet-christelijke signatuur.

 

Deze werkgroep neemt heel wat engagementen op zich.

zieken- en rouwbezoek

restaurant samen

solidariteitsacties

adventsactie

de doorgang / de kapstok

buurtzorg Aarsele

buurtwerking Sint-Jozef - Tielt

buurtzorg Pittem

vzw Zorgend Voor (Sint-Jozef)

Sint-Maartensgenootschap Aarsele

 

Lees hier meer

Drag your image here

Liturgie

Het samenkomen voor de eucharistieviering op zondag (of zaterdagavond) vormt de kern van de gemeenschap. Een pastorale eenheid zorgt ervoor dat de gelovigen de eucharistie op een kwaliteitsvolle wijze kunnen vieren. ‘Kwaliteitsvolle’ liturgie heeft te maken met het aantal en de betrokkenheid van de aanwezigen, de ‘ars celebrandi’ van de voorganger, het aantal en de bekwaamheid van de medewerkers (acolieten, lectoren, koorleden, kosters en organisten), de kwaliteit van muziek en zang, de aankleding en de inrichting van de liturgische ruimte… Een goede samenwerking met de kerkfabrieken, die instaan voor de materiële ondersteuning van de eredienst, draagt ongetwijfeld bij tot een waardevolle liturgie.
 

Er verschillende actoren bezig met de liturgie:

De werkgroep liturgie

De lectoren

De misdienaars

De werkgroep aankleding

Kinderwoorddienst Sint-Pieter

De werkgroep gezinsvieringen (Sint-Pieter)

Communicatie

De werkgroep communicatie staat ervoor in dat alle informatie zo goed mogelijk de doelgroepen bereikt, zowel intern als extern. de werkgroep kiest daarvoor telkens de juiste instrumenten (Kerk & leven, persbericht, infofolder, affiche, website, e-mail, facebook…) en probeert die kwaliteitsvol te hanteren.

 

 

Verkondiging en catechese

De pastorale eenheid zorgt voor een rijk aanbod van eerste verkondiging en van geloofsverdieping, gaande van de homilie, catechesemomenten, Catechese van de weg  tot grotere activiteiten zoals een geloofsdag of deelname aan decanale en diocesane initiatieven.
Wie zich op een sacrament voorbereidt, moet kunnen rekenen op een gastvrij onthaal en goede begeleiding.  In onze pastorale eenheid zijn daar drie werkgroepen rond actief:

 

Doopcatechese

Vormselcatechese

Huwelijksvoorbereiding

Economische adviesraad

De bezittingen van de vroegere parochies zijn in één fonds samengebracht.
De verantwoordelijkheid voor het beheer van de tijdelijke goederen en de financiën ligt bij het team van de pastorale eenheid. Het team laat zich daarin bijstaan door een economische adviesraad. Die staat er mee voor in dat men de middelen goed beheert en dat die optimaal ten goede komen aan de gemeenschappelijke pastorale werking.
Die raad doet dat op een correcte en transparante manier, trouw aan het evangelie. Dat legt immers een sterke klemtoon op de juiste omgang met het materiële bezit.