Plaatselijke werkgroepen

Naast de werkgroepen van de Pastorale Eenheid zijn er ook plaatselijke werkgroepen actief rond bepaalde kerken.

Drag your image here

Werkgroep gezinsvieringen Sint-Pieter

De werkgroep gezinsvieringen organiseert een 5-tal kindvriendelijke vieringen per jaar in de Sint-Pieterskerk op zondagmorgen. De eigentijdse vieringen worden steevast verzorgd door jeugdkoor Vocina en gebeuren i.s.m. de leerkrachten en leerlingen van het lager onderwijs.  

Traditiegetrouw vieren wij in september de boekentaswijding, in november de grootouderviering. De Kerstmisviering staat ook op het programma, en in het voorjaar een themaviering tijdens de vastenperiode. Tenslotte wordt afwisselend een speciale moeder- of vaderdagviering  gevierd. De gezinsviering zullen worden aangekondigd in onze nieuwsbrief, op onze facebookpagina en op deze site

De werkgroep gezinsvieringen: deken Filiep, p.a. Martine, Inge,  Zr. Lieva, Sandra, Frieda en Veerle.

Drag your image here

Buurtwerking Sint-Jozef

In het najaar1995 zijn we in de wijk rond de Sint -Jozefskerk gestart met een buurtwerking gericht naar senioren. Bedoeling was vooral vereenzaming te doorbreken.
De vrijwilligers bezoeken geregeld de senioren uit hun buurt t.g.v. een verjaardag, een jubileum of zomaar. Tweemaal per jaar richten we een seniorennamiddag in, verzorgen een kerstbijeenkomst voor alleenstaanden en bezorgen de +70-jarigen een kerstgeschenk.
Contactadressen:           Hilde Debrouwere, Huttegemstraat 21, 8700 Tielt 0473/830571
                                         Elianne Vannieuwenhuyze, Sint-Jozefsstraat 13, 8740 Pittem 0498/368954

 

Uit de Buurtwerking is na enkele jaren de kaartersclub De Link ontstaan die maandelijks een kaartnamiddag verzorgen in De Link, Mgr. Vanhovestraat 4. Kaarters (manillen en bieden) en teerlingers worden er echt verwend iedere tweede woensdag van de maand.

Contactadressen:           Lily Lassuy, Holdestraat 69, 8700 Tielt 0486/073351
                                         Maria Van De Wege, Stedemolenstraat 57, 8700 Tielt 051/404069

Drag your image here

VZW Zorgend Voor

De oprichtingsstatuten vermelden: “De vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de buurt- en parochiewerking te ondersteunen en te stimuleren op de parochie Sint-Jozef Werkman te Tielt”. De zetel van de VZW is officieel gevestigd in de Mgr. Vanhovestraat 2, 8700 Tielt.

Hiervoor wordt jaarlijks een driedaagse ‘Vlaamse Kermis’ ingericht, telkens in het laatste weekend van juni. Dit feestgebeuren wordt sinds het ontstaan van de parochie jaarlijks ingericht. In 2016 werd de 60ste Vlaamse kermis een regelrecht succes.

Met de opbrengst van het feest worden heel wat initiatieven in de wijk in en rond de Sint-Jozefskerk ondersteund: de kerstpakketten, de Paasactie, de Buurtwerking, het Sint-Jozefskoor Amuzang, de Vormselcatechese, de missionaris afkomstig van de parochie.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, onder leiding van:

Voorzitter: Dave Buyck, Hondstraat 19A, Tielt, buyckdave@hotmail.com  0476/437967

Secretaris: Claudine Wittevrongel, Holdestraat 39 Tielt,claudine.wittevrongel@skynet.be                    0471/9999715