In de kijker

Aanstelling diaken Davy Verkest in PE Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw

Op 1 september werd Diaken Davy Verkest door bisschop Lode Aerts benoemd tot diaken in het decanaat Tielt. Tot voor kort was Davy postbode in Meulebeke en tevens diaken in de federatie Meulebeke, in het bijzonder op de Paanders. Davy is gehuwd et Tine Vanbelle en heeft twee kinderen, een zoon Yorben en een dochter Yara. Davy woont al zijn hele leven op de Paanders.

Een op de twee weekends zal Davy meewerken in de Sint-Pieterskerk. Verder zal hij voorgaan in begrafenissen, huwelijken en doopsels in de pastorale eenheid Sint Jakob Tielt-Pittem maar indien gevraagd ook elders in het decanaat Tielt. Op de Paanders waar hij woont, zal hij ook heel wat taken blijven behartigen. In Pittem en Egem zal hij meewerken aan de schoolpastoraal en ook de plaatselijke pastorale ploeg helpen ondersteunen. Hij wordt ook lid van het team van de pastorale eenheid Sint Jakob Tielt-Pittem en zal in heel wat werkgroepen meehelpen. Graag wil hij ook het accent leggen op het diaconale werk. Hij zal meewerken in de Doorgang, de Kapstok en in de werkgroep diaconie, samen met diaken Chris Nemegheer.

Geplaatst op: 19.09.2019

terug naar overzicht