In de kijker

Vacature Parochie-Assistent

De Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem is op zoek naar een parochieassistent(e) om, in nauwe samenwerking met de pastoors, de diakens, de parochie-assistenten en het team de pastorale werking te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Taakinvulling

Beleid voeren
Actieve deelname aan het team
Coördineren, bemoedigen, ondersteunen en begeleiden van groepen / vrijwilligers

Liturgie en gebed
Meewerken aan de voorbereiding van de weekendliturgie
Meewerken aan bijzondere vieringen (oa.schoolvieringen, …)
Het uitwerken van of meewerken aan eerste communievieringen, vormselvieringen, …

Verkondiging en catechese
Meewerken of coördineren van de werkgroep ‘verkondiging en catechese’ (of één of meerdere deelgroepen, zoals de groep ‘eerste communie’, de groep ‘vormsel’, … )Meewerken aan of coördineren van de eerste communiewerking
Meewerken aan of coördineren van de vormselvoorbereiding
Meewerken aan initiatieven van eerste verkondiging
Deelname aan diocesane werkgroepen m.b.t. een deeldomein van catechese (bv. diocesane werkgroep vormsel, …)

Zorg voor mensen en solidariteit
Ziekenbezoek
Rouwpastoraal
Pastorale huisbezoeken
Organisatie van activiteiten ivm Broederlijk Delen
Organisatie van activiteiten ivm Welzijnszorg

Communicatie
Kerk & leven (eindredactie, af en toe een bijdrage schrijven, foto’s maken…)
Lid zijn van de werkgroep communicatie
meewerken aan het uitwerken van folders,
website,
facebookpagina
Nieuwsbrief

De taakomschrijving wordt verder aangevuld met elementen van de volgende lijst, afhankelijk van de interesses en talenten van de kandidaat:

Profiel
- Katholiek en Kerk betrokken zijn
- Minimum 5 jaar werkervaring
- Bij voorkeur een diploma hoger onderwijs
- Basisvaardigheden op vlak van informatica – ontwerpen van drukwerk
- Communicatief vaardig zijn
- In staat zijn groepen en taken te coördineren
- Kennis hebben van sociale media
- Onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat
- Teamgericht en zelfstandig kunnen werken
- Flexibel, bereid tot avond- en weekendwerk
- Beschikt over rijbewijs B en eigen wagen
- Bij voorkeur ter plaatse wonend
- Bereid tot het volgen van de voorziene vorming
- Bereid om bij aanwerving een gesprek te voeren met een psycholoog

Modaliteiten
- Indiensttreding: onmiddellijk
- Verloning als bedienaar van de eredienst
- Een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht
- Een canoniek startcontract van 1 jaar met verlenging na het proefjaar

Informatie
jobinhoud: bij deken Filiep Callens – 051/40 12 52
statuut, wedde en basisopleiding: Trees Lavens – 050/33 59 05 – trees.lavens@bisdombrugge.be

Sollicitatie
Stuur a.s.a.p. uw schriftelijke sollicitatie met bijhorende CV
naar bisschoppelijk gedelegeerd Marc Steen, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge of marc.steen@bisdombrugge.be

Geplaatst op: 12.03.2020

terug naar overzicht