In de kijker

alle corona-maatregelen op een rij

UPDATE CORONA-MAATREGELEN:

02/11/20:

Vanaf Allerzielen, maandag 2 november, zijn publieke liturgische vieringen niet langer toegelaten. Ook doopsels gaan niet door.

De kerken blijven open voor persoonlijk gebed: verplicht een mondmasker dragen en de nodige afstand houden.
Omwille van het samenscholingsverbod mogen groepjes bezoekers uit maximaal 4 personen bestaan.

Uitvaarten en huwelijken zijn onder strikte voorwaarden mogelijk.
Naast het dragen van het mondmasker moet er steeds de nodige afstand gehouden worden.

Uitvaart: maximum van 15 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld)

Huwelijk: enkel huwenden, de getuigen en de voorganger zijn aanwezig

 

29/10/20:

Omwille van de verslechterende virologische situatie in het hele land, uit solidariteit met alle getroffen sectoren en om maximaal verdere besmettingen te voorkomen, worden met onmiddellijke ingang alle liturgische vieringen in de 8 kerken van de Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw geschrapt. De enige uitzondering zijn doopsels, begrafenissen en huwelijksvieringen waar maximaal 40 aanwezigen toegelaten zijn.
 
De kerken blijven open voor persoonlijk gebed.
 
 
01/09 - Fase 4

Vanaf 1 september wordt terug het normale schema aangehouden: 

Sint-Pieter Tielt: zaterdag om 17.00u. en zondag om 9.30u. (maximum 200).
Sint-Jozef-Werkman Tielt: zondag (1°, 3° en 5°) om 11.00u. (maximum 55).
O.L.V.-Tielt: zondag (2° en 4°) om 11.00u. (maximum 150).
O.L.V.-Geboorte Schuiferskapelle: zaterdag (2° en 4°) om 18.30u. (maximum 60).
Sint-Martinus Aarsele: zondag om 10.30u. (maximum 75).
Sint-Bavo Kanegem: zaterdag (2° en 4°) om 17.00u. (maximum 90).
O.L.V.-Pittem: zondag om 9.00u. (maximum 100).
Sint-Germanus Egem: zaterdag (1° en 3°) om 18.30u. (maximum 65).

Aan wie deelneemt aan de vieringen vragen we zich te houden aan de volgende maatregelen:
* mondmasker verplicht aandoen
handgel gebruiken
* 1,5 m afstand houden
* geen stoelen verplaatsen
* richtlijnen stewards opvolgen.

 

01/08 - Fase 3

Vanaf 1 augustus wordt volgend schema aangehouden:

Sint-Pieter Tielt: zaterdag om 17.00u. en zondag om 9.30u. (maximum 100).
Sint Martinus Aarsele: zondag om 10.30u. (maximum 75).
O.L.V.-Pittem: zondag om 9.00u. (maximum 100).
Sint-Jozef-Werkman Tielt: zondag (1°, 3° en 5°) om 11.00u. (maximum 55).
O.L.V.-Tielt: zondag (2° en 4°) om 11.00u. (maximum 100).

Aan wie deelneemt aan de vieringen vragen we zich te houden aan de volgende maatregelen:
* mondmasker verplicht aandoen
handgel gebruiken
* 1,5 m afstand houden
* geen stoelen verplaatsen
* richtlijnen stewards opvolgen.

01/07 - Fase 2

Vanaf 1 juli en tot 1 augustus wordt volgend schema aangehouden:

Sint-Pieter Tielt: zaterdag om 17.00u. en zondag om 9.30u. (maximum 200).
Sint Martinus Aarsele: zondag om 10.30u. (maximum 50).
O.L.V.-Pittem: zondag om 9.00u. (maximum 90).

Aan wie deelneemt aan de vieringen vragen we zich te houden aan de volgende maatregelen:
handgel gebruiken
* 1,5 m afstand houden
* geen stoelen verplaatsen
* richtlijnen stewards opvolgen.

08/06 - Fase 1

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 3 juni beslist dat de godsdiensten in ons land opnieuw kunnen samenkomen om religieuze diensten te houden. Intussen werden de veiligheidsmaatregelen goedgekeurd die daarbij zullen gelden.De eerste, voorzichtige fase van de opheffing van de lockdown in onze kerken zal nu kunnen aangevat worden. De overheid heeft in deze eerste fase een maximum van 100 deelnemers per viering vastgelegd tot 1 juli.

Tegelijk moet een afstand van anderhalve meter worden gerespecteerd waardoor dit aantal in kleinere kerken lager zal liggen (1 kerkganger per 10 vierkante meter). Het is niet vanzelfsprekend, maar de veiligheid en de gezondheid van eenieder staan voorop.

Voor wie een broze gezondheid heeft of om andere redenen twijfelt om deel te nemen aan de eucharistie onder deze beperkende voorwaarden, zijn er nog de vieringen op radio en televisie. Vanuit de Sint-Pieterskerk zal de viering op zondag ook kunnen gevolgd worden via Internet. (Zie link op startpagina)

In de handleiding over het heropstarten van de liturgie in de kerken lezen we:

Bij alles wat we doen dient de veiligheid voorop te staan. Hierin volgen we steeds de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Het hervatten van de liturgische vieringen gebeurt best heel voorzichtig en stapsgewijs. We houden er best rekening mee dat nog een langere tijd beperkende maatregelen nodig zullen zijn.

Hiermee rekening houdend heeft het Team van de Pastorale Eenheid beslist om in een eerste fase (tot 1 juli) enkel in de centrumkerken op te starten, telkens met een maximum aantal aanwezigen berekend volgens de grootte van de kerk. 

Sint-Pieter Tielt: zaterdag om 17.00u. en zondag om 9.30u. (maximum 100).

Sint Martinus Aarsele de zondag om 10.30u. (maximum 50).

O.L.V.-Pittem de zondag om 9.00u. (maximum 90).

Eind deze maand zullen we fase één evalueren en beslissen hoe we verdergaan na 1 juli.
Aan wie deelneemt aan de vieringen vragen we zich te houden aan de volgende maatregelen:

handgel gebruiken
* 1,5 m afstand houden
* geen stoelen verplaatsen
* richtlijnen stewards opvolgen.

Deken Filiep Callens

29/03

Eerste Communieviering en Vormsel worden uitgesteld naar volgend schooljaar (zie homepagina)

Nieuwsbrief bisdom Brugge ivm Eerste Communie en Vormsel

Boodschap van Bisschop Lode Aerts ivm Eerste Communie en Vormsel

27/03

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 19 april worden afgelast; dat staat te lezen in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppen.
 

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 3 mei

1. DOOPSELS EN KERKELIJKE HUWELIJKEN

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun  huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

2. VORMSELS EN EERSTE COMMUNIES

Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen de impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en eerste communies betreft, zie homepagina.

3. KERKGEBOUWEN BLIJVEN OPEN

Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

4. VASTENCAMPAGNES BROEDERLIJK DELEN EN ENTRAIDE ET FRATERNITÉ

De jaarlijkse vastencampagnes van beide kerkelijke organisaties zijn niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Voor Entraide et Fraternité via BE68 0000 0000 3434.

5. MEDIA

De bisdommen maken het mogelijk om via videoboodschappen of livestream verbonden te blijven met de nationale en diocesane kerkgemeenschap. U vindt de nodige links en overzichten op de algemene en de diocesane pagina’s van Kerknet of Cathobel.

VRT en RTBF proberen op zondag hun vaste uitzendingen van de eucharistievieringen op radio en tv voort te zetten. Ook RCFKTOFrance 2Radio Maria en NPO Nederland zenden religieuze vieringen uit.  

De Bisschoppen van België

IPID – Brussel, maandag 23 maart 2020

Concreet: binnen onze Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt&Pittem worden alle liturgische en pastorale bijeenkomsten opgeschort.

Geplaatst op: 03.11.2020

terug naar overzicht