Het Team

Het team (pastoor, andere door de bisschop benoemden, vrijwilligers) is de beleidsgroep aan wie de bisschop de verantwoordelijkheid voor een pastorale eenheid toevertrouwt. Dat team neemt de beleidsopties, bepaalt prioriteiten en vertaalt ze in concrete acties.
Het team ziet er binnen een pastorale eenheid op toe dat de verbondenheid tussen de gelovigen en de lokale gemeenschappen sterker wordt.
Het team waakt er ook over dat de pastorale eenheid groeit in trouw aan het evangelie en verbonden blijft met het decanaat, het bisdom en de universele Kerk. Het beleidsteam houdt in de pastorale eenheid de aandacht wakker voor de brede samenleving met haar vragen en uitdagingen.