Patroon Sint-Jakob

Bij de oprichting van een pastorale eenheid wordt er een naam van een heilige gekozen. Wij hebben gekozen voor de naam Sint-Jakob. Wie was deze heilige en waarom deze naam? De naam Sint-Jakob verwijst naar Jakobus de Mindere die in het Marcusevangelie de broer van Jezus wordt genoemd. Hij volgde Jakobus de Meerdere op als hoofd van de christenen in Jeruzalem. (Jacobus major is vooral bekend door Compostela). Van Jakobus minor vinden we een korte tekst in de bijbel.  Deze brief is wellicht het oudste geschrift van het Nieuwe Testament. Het belang ervan is gelegen in de eenvoud en de ernst waarmee een christendom van de daad wordt verkondigd, in overeenstemming met de beginselen van de Bergrede. De nadruk valt op naastenliefde, goede werken, gebed, eerbied en zorg voor de arme, wijsheid en geestelijke vrijheid ten aanzien van geld en goed. Er wordt aangenomen dat Jakobus als broer van Jezus en leider van de kerk in Jeruzalem in zijn korte brief heel dicht aanleunt bij wat de historische Jezus dacht en verkondigde. Jakobus wordt steevast de rechtvaardige genoemd. Hij is de patroonheilige van de winkeliers. Zijn naamfeest valt op 3 mei, samen met de heilige Filippus, beiden apostelen. We hebben voor deze naam gekozen omdat vele van de idee├źn die we vinden in de brief van Jakobus onder hernieuwde aandacht worden gebracht door paus Franciscus en omdat de brief van Jakobus dicht aanleunt bij wat Jezus dacht.

Drag your image here

Jacobus de Mindere

Jacobus de Mindere wordt zo genoemd om hem te onderscheiden van de andere apostel Jacobus, de broer van de evangelist Johannes. Hij is de zoon van Maria Cleophas en wordt in het evangelie van Marcus de broer van Jezus genoemd. Uiterlijk lijkt hij ook veel op Jezus, althans zo vertelt de traditie.
Als Jacobus de Meerdere volgt Jakobus de Mindere hem op als hoofd van de Christenen in Jeruzalem (Hand 12).

Samen met de apostel Filippus wordt Jacobus de Mindere herdacht op 3 mei