Wat?

De Kerk is de gemeenschap van gelovigen die bezield door de geest kring vormen rond Jezus Christus. Zijn leerlingen werden in de vroege Kerk “mensen van de weg” genoemd. in Jezus’ voetspoor gaan ze samen op weg naar de volheid van Gods rijk, naar de stad van vrede. Ze vertrouwen op de verrezen Heer, die met hen meetrekt. Hij is hun bron van vreugde en hoop. naar het woord van Paulus verstaat de Kerk zichzelf als Jezus’ nieuwe Lichaam. in en door haar komt Hij aanwezig in onze ervaringswereld.
De samenleving waarbinnen de Kerk leeft en werkt, is grondig gewijzigd. Het christelijk geloof is niet langer vanzelfsprekend. Christen worden is veel meer dan vroeger een keuze. om die keuze mogelijk te maken is er nood aan levendige geloofsgemeenschappen, die zelf thuiskomen in het evangelie en het aan anderen aanbieden.
De parochie is van oudsher een belangrijke manier waarop de Kerk vorm krijgt. Binnen de grote gemeenschap van een bisdom is de
parochie de gemeenschap van christengelovigen in een bepaald gebied. De christenen die er wonen, vormen er een geloofsgemeenschap waar men Gods Woord wil horen, vieren en beleven. Daar kan de Heer bij mensen thuiskomen en via hen zijn liefde voor alle mensen tonen. Aan alle mensen die het wensen, biedt de parochie alles wat nodig is om te leven als christen. Zij doet dat met grote gastvrijheid en openheid, ook voor zoekende mensen.

Een pastorale eenheid is binnen een bisdom de gemeenschap van christengelovigen die duurzaam is opgericht in een bepaald gebied dat een aantal vroegere parochies omvat. Pastoraal gezien vormt zij een nieuwe parochie. Zij biedt aan allen die het wensen alles wat nodig is om te leven als christen. “Een pastorale eenheid is binnen het bisdom de gemeenschap van christengelovigen die duurzaam is opgericht in een bepaald gebied dat eerdere vroegere parochies omvat.  Pastoraal gezien vormt zij een nieuwe parochie.  Zij biedt aan allen die het wensen alles wat nodig is om te leven als christen"

(uit het handvest voor de pastorale eenheid p. 8)

 

De pastorale eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem bestaat uit de 6 vroegere parochies van de Federatie Tielt en de twee vroegere parochies Pittem en Egem.