Bijzondere vieringen

Hier vindt u een overzicht van de bijzondere vieringen.

Drag your image here

Eerste Communievieringen

In Tielt-Centrum wordt de eerste communie altijd gevierd tijdens het laatste volledig weekend van mei.

In de Onze-Lieve-Vrouwkerk en in de Sint-Jozef-Werkmankerk op zaterdag om 14.00u.

In de Sint-Pieterskerk op zondag om 09.30u. en om 11.00u.

 

In Aarsele is de eerste communie altijd op OLH Hemelvaart om 10.30u.

In Kanegem is de eerste communie altijd op Pinksteren om 10.00u.

In Pittem is de eerste communie altijd op Pinksteren om 10.30u.

In Egem is de eerste communie altijd op OLH Hemelvaart om 10.30u.

 

Sinds 1/01/2018 wordt bij aanvraag van elk initiatie-sacrament gevraagd een privacy-verklaring te tekenen, zo ook voor de eerste communie. Dit document wordt getekend bij de aanvraag of op het secretariaat van de PE.

Drag your image here

Vormselvieringen

In 2020 wordt het vormsel toegediend tijdens het weekend van 25-26 april.

Info voor de rest van het decanaat.

 

De data voor de daaropvolgende jaren zijn op dit ogenblik nog niet bekend.

Drag your image here

Allerzielen

Op Allerheiligen en vooral op Allerzielen gedenken we onze dierbare overledenen. We brengen een bezoek aan de begraafplaats, we proberen wellicht om even in verbondenheid met hen te bidden, en we komen samen in de kerk om onze overledenen van het voorbije jaar te gedenken met een eucharistieviering. Het zijn dagen van herinnering, van mijmering over wat niet meer is. Het zijn dagen van confrontatie met verdriet, met gemis en ook met de eindigheid van alles. De dood staat aan het einde van elk mensenleven, maar de dood komt in het ene geval veel harder aan dan in het andere, want de dood kijkt niet naar leeftijd. Afscheid moeten nemen van iemand die een rijk gevuld en lang leven heeft gehad, is niet hetzelfde als afscheid nemen van een jong iemand, van een leven dat nauwelijks heeft geleefd. Als het eerste kan met grote dankbaarheid om wat geweest is, dan is het tweede eerder ondraaglijk en stuit het op verzet. Elk overlijden is dus verschillend, en wat het in het leven van de nabestaanden teweegbrengt, is dat evenzeer.

Bij de begrafenis besef je het vaak nog niet; er zijn veel medelevende mensen om je heen. En in de eerste weken daarna heb je nog zoveel praktische zaken te regelen; en je krijgt nog af en toe bezoek. Maar langzaamaan wordt het alsmaar stiller. 'Het leven gaat door' zeggen de mensen. Natuurlijk is dat waar. Maar hoe doe je dat, verder leven zonder je geliefde vader, moeder, kind, partner…

Als parochie en als kerk proberen wij – onder andere met onze werkgroep rouwbezoek – mensen nabij te zijn, mensen te steunen, hen niet alleen te laten. Maar toch blijft er altijd die persoonlijke opgave om de moeilijke weg te gaan van loslaten en aanvaarden, van verwerken wat bijna niet te verwerken is.

En als parochie en als kerk reiken wij ook, in alle openheid, het goede nieuws van het evangelie aan. Waar onze eigen gedachten en gevoelens vaak vastlopen, vertrouwen we ons als christenen toe aan de Bijbelse boodschap.

Allen die leven naar het verbond en die Gods woord behartigen, hebben een plaats in het weidse hart van God. Daarvan heeft de verrezen heer Jezus getuigd met heel zijn leven. Dat is de vertrouwvolle boodschap, het goede nieuws dat de Bijbel ons brengt!

 

Kermismaandag Sint-Pieter Tielt

Omdat ze het verdienen

Op 14 oktober 1786 werd pastoor Ludovicus Wauters aangesteld als vice-pastoor in Tielt om ongeveer twee jaar nadien, op 14 augustus, pastoor Guillaume De Lau op te volgen als pastoor van Tielt.  Hij zal uiteindelijk 43 jaar lang geschiedenis schrijven in Tielt. Tijdens zijn loopbaan als priester hield hij een soort dagboek bij.  Hij noteerde daarin alles wat met de uitvoering van zijn ambt te maken had. Hij was niet alleen pastoor, priester, bedienaar van de eredienst, maar ook geschiedkundige, investeerder met een toekomstvisie, binnenhuisarchitect, bouwheer, maar vooral vrijgevig aan armen, zijn kerk en de parochie. Pastoor Ludovicus zorgde voor een nieuwe interieuraanpassing van de kerk met onder meer koorlambrisering en bijpassend gestoelte. Een belangrijk document is de “fondatie der naerkermisse”.  De maandag van kermiszondag werd een kerkelijke plechtigheid gehouden voor de overleden parochianen.  De pastoor voerde dit gebruik in op eigen kosten.  "Omdat zij het verdienen", zo zei hij in zijn preek.  De vaders die heel hun leven hadden gezwoegd voor hun gezin.  De moeders die zorgden voor hun kinderen tot ze erbij neervielen. De kinderen die ons te vroeg door het lot en door ziekte zijn ontnomen.  Omdat ze het verdienen… Het is een vorm van respect om voor hen een dienst te houden op kermismaandag.
Sinds enkele jaren hebben we daarom op kermismaandag om 9.00u. opnieuw een dienst voor onze overleden parochianen.  U bent er hartelijk welkom.  Omdat ze het verdienen….

Drag your image here

Te Deum in de Sint-Pieterskerk

Op 21 juli (nationale feestdag) en op 15 november (feest van de dynastie) wordt telkens om 11.00 uur in de Sint-Pieterskerk het Te Deum gezongen.

Drag your image here

Kinderzegening / Lichtmis

De lichtmisvieringen gaan normaal steeds door in het eerste weekend van februari.